Czas trwania: 8:10 – 17:30

Sektor produkcji przeżywa bezprecedensowy czas w swojej historii pod względem ilości i rozległości wyzwań i szans. Mówimy tu o deficycie kompetencji i pracowników na rynku – asymetrii na linii pracodawca – pracownik, multipokoleniowości organizacji, w których rośnie rola pokolenia Y, nowym typie konsumenta wykorzystującym odmienne kanały sprzedaży (Omnichannel), czasie galopujących technologii w ramach idei przemysłu 4.0 oraz IIoT. Ponadto, po raz pierwszy na decyzje o inwestycjach i ekspansji rynkowej wpływa chwiejna sytuacja polityczna na Starym Kontynencie – głównym odbiorcy produktów firm produkcyjnych działających w Polsce. Naturalnie rodzi się więc pytanie jak zachować efektywność produkcji przy ciągle zmieniających się wyzwaniach rynku? Podczas debaty poruszymy zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą, dotyczącą nie tylko obszaru produkcji, ale całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Kwestia transformacji rozważana będzie zarówno pod kątem innowacji technologicznych, jak i budowania oraz umacniania firmowej kultury. Omówimy rolę lidera, który, zgodnie z założeniami najnowszych koncepcji zarządczych, porzuca dotychczasowy model funkcjonowania jako sponsor i zajmuje pozycję mentora. Przedstawimy sposoby na to, jak pokonać jedną z głównych przeszkód na drodze do transformacji – opór i niechęć pracowników, bez oddolnego negatywizmu, za to z pełnym zaangażowaniem i poczuciem, że są oni źródłem zmian. W powyższym kontekście zastanowimy się nad najbardziej efektywnymi czynnikami motywacji, dlaczego tylko 30% transformacji Lean kończy się sukcesem. Ponadto zbadamy gotowość sektora MSP na transformację w duchu Przemysłu 4.0 oraz przyjrzymy się tym, którzy poczynili już istotne kroki na drodze zmian swojej kultury organizacyjnej. Przedstawimy dobre praktyki łączenia digitalizacji przedsiębiorstwa z obszarami o największym potencjale transformacyjnym, zastanowiwszy się, gdzie inwestować a których dźwigni nie ruszać i pozostawić bez zmian.


Ponadto zapraszamy na debatę
Zdrowy Gen Transformacji. Jak Zmaksymalizować Potencjał Transformacyjny i Odblokować Hamulce Zmian

Podczas debaty poruszymy zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą, dotyczącą nie tylko obszaru produkcji, ale całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstw. Kwestia transformacji rozważana będzie zarówno pod kątem innowacji technologicznych, jak i budowania oraz umacniania firmowej kultury. Omówimy rolę lidera, który, zgodnie z założeniami najnowszych koncepcji zarządczych, porzuca dotychczasowy model funkcjonowania jako sponsor i zajmuje pozycję mentora. Przedstawimy sposoby na to, jak pokonać jedną z głównych przeszkód na drodze do transformacji – opór i niechęć pracowników. W powyższym kontekście zastanowimy się nad najbardziej efektywnymi czynnikami motywacji. Ponadto zbadamy gotowość sektora MSP na transformację w duchu Przemysłu 4.0 oraz przyjrzymy się tym, którzy poczynili juź istotne kroki na drodze zmian.

 

Paneliści
Moderator
Szyndler Sarnecki Ozga
Wojciech Klimek
członek zarządu ds. produkcji
Fakro
Tomasz Kuźniarski
dyrekto produkcji
Gino Rossi
Przemysław Ozga
redaktor naczelny
Production Manager

 

Networking

Wystąpienia praktyków wskazujące innowacyjne drogi do optymalizacji działania przedsiębiorstw

Networking

Darmowy egzemplarz czasopisma Production Manager z specjalną zniżką na roczną prenumeratę

prelegenci

Wojciech Rawecki

Lean Manager
Volkswagen Poznań

Wojciech Rawecki

Do obowiązków Wojciecha Raweckiego należy planowanie oraz koordynacja prowadzenia Workshopów i wdrażanie Shopflormanagmentu dla nowo budowanej fabryki. Planowanie projektów optymalizacji dla nowej fabryki we Wrześni. Udział w programie "Talent - Volkswagen " ukończony FBQ (Führungs basisqualifizierung). Prowadzenie szkoleń tematycznych Lean Management dla nowo zatrudnionych pracowników.

Wojciech Klimek

członek zarządu ds. produkcji
FAKRO

Wojciech Klimek

Członek Zarządu FAKRO, Dyrektor Produkcji odpowiedzialny za zarządzanie produkcją w zakładach Grupy Fakro. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Inżynierii i Budownictwa, Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis  University  w Nowym Sączu - Executive  MBA oraz Studiów Podyplomowych Zintegrowane Procesy Logistyczne w Firmie, SPiZ Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Lubi jazdę na rowerze. Interesuje się geopolityką i etymologią.

Mirosław Wolski

prezes zarządu
Schattdecor

Mirosław Wolski

Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Poznańskiej  kierunek Maszyny Robocze i Pojazdy w 1975r. Inżynier Konstruktor. Od pierwszej pracy w POM w Świdwinie pasjonat rozwoju i organizacji - Dyrektor Rozwoju. Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny w Fabryce Papieru Malta-Decor prowadzi  restrukturyzację i modernizację starej  oraz budowę nowej fabryki (1993 do 2000r). Dyrektor budowy fabryki ICT w Kostrzynie n. Odrą (2000-2001r.).  Równolegle organizuje zespół produkcyjno-techniczny. Obecnie to jedna z największych fabryk papieru tissue w UE. W Schattdecor Polska inicjuje projekty związane z zarządzaniem procesowym, organizacją efektywnych zespołów, zespołów autonomicznych, samoorganizacji i humanizacji pracy oraz wielu innych jak Świat Idei, czy Świat Motywacji,  które mają na celu inspirowanie zaangażowania pracowników  i budzenie w nich odpowiedzialności za swoje miejsce w Schattdecor. Organizuje i wspiera działania rozwojowe w Schattdecor Polska: Centrum Szkoleniowe w Zakładzie w Głuchołazach oraz Centrum produkcji urządzeń i maszyn na potrzeby fabryk w całej Grupie Kapitałowej. Prowadzi także wykłady, prezentacje na konferencjach, seminariach, czy wykłady otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz dla Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Nauk. Hobby –  amatorska turystyka górska, podróże. Chętnie spędza czas w klimatach siedlisk wiejskich, które z pasją sam współtworzy.

Tomasz Kuźniarski

dyrektor produkcji
Gino Rossi

Tomasz Kuźniarski

Doświadczony leader w błyskawicznej transformacji obszarów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych, poparty wymiernymi wynikami w zakresie, jakości, produktywności i kosztów. Wykorzystywane metody Lean, integrują rozwój i coaching pracowniczy wraz z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Absolwent Politechniki Gdańskiej, wydział Chemiczny. Od 2012 roku Black Belt Lean 6sigma certyfikowany przez, Air Academy Associates z siedzibą w Colorado. Przez blisko 10 lat związany z zarządzeniem produkcją, w firmach z branży elektronicznej, będących liderami rynku (Gemalto, Kimaball Electronics Poland). Obecnie dyrektor produkcji Gino Rossi.

Angelika Jarosławska

wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
koordynator Programu POLSKA 3.0

Angelika Jarosławska

Koordynator programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej, który jest strategicznym programem Trójmorza. Największego infrastrukturalnego programu klastrowego w Polsce, skupiającego wszystkie kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Członek Zespołu Ekspertów działającego przy Parlamentarnym Zespole Rozwoju Dróg Wodnych.  Członek Rady Przedsiębiorczości Kobiet powołanej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Prezes Karma Clutch. Kreator marki Cluster Word. Była prelegentem oraz brała aktywny udział w międzynarodowych kongresach organizowanych przez Parlament Europejski, Komisję Europejską, Inicjatywę Trójmorza, ONZ, TCI, IESE, Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, Welconomy Forum in Toruń i innych. Prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie im Dywizjonu 303. Absolwentka Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka Programów Klastrowych na IESE Business School w Barcelonie.

Jędrzej Kowalczyk

prezes
FANUC Polska

Jędrzej Kowalczyk

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, awansował na szefa serwisu robotów, by w końcu stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.

Mateusz Milczanowski

Business Development Manager
Elmodis

Mateusz Milczanowski

Business Development Manager w Elmodis, absolwent i doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy dla branży przemysłowej. Odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z największymi klientami przemysłowymi firmy Elmodis

Artur Jóźwiak

trener
EY Academy of Business

Artur Jóźwiak

Konsultant biznesowy oraz Project Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, ekspert w dziedzinie transformacji organizacji pracującej na silosach budżetowych i zadaniowych do organizacji realizującej zadania w formie projektów, specjalista w zakresie budowy i zarządzania portfelem projektów. Posiada bardzo zróżnicowane doświadczenie i używa metody zarządzania projektami opartej o cały wachlarz metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM). Poznał najlepsze praktyki wykorzystywane w różnych branżach (budowlanej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, FMCG, publicznej) zajmując się między innymi koordynacją kilkunastu projektów budowlanych w ramach budowy stadionu we Wrocławiu na EURO 2012 (stadion, drogi, linie tramwajowe), wspierał proces ekspansji największej polskiej sieci FMCG, wdrażał system SAP w jednej ze spółek giełdowych czy brał udział w projekcie rebrandingu IDEI na ORANGE. W kilkunastu firmach produkcyjnych i usługowych zbudował system do zarządzania organizacją obejmujący działy sprzedaży, produkcji, IT, serwisu, HR w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne. Ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constrains) oraz metody łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management) pracujący bezpośrednio ze współtwórcą tej metody zarządzania - Goldratt Institute. Trener EY Academy of Business od 2009 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Informatyka gospodarcza) oraz Politechniki Lubelskiej (Zarządzanie).

Krzysztof Sarnecki

prezes zarządu
QUEST Change Managers

Krzysztof Sarnecki

Prezes zarządu. Partner QUEST Change Managers. Przedsiębiorca. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży. Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).

Mirosław Żala

kierownik działu IT
PPUH Wojciech Tycner

Mirosław Żala

Od lat związany zawodowo z obszarem IT. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w informatyzacji przedsiębiorstw oraz optymalizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem systemów klasy ERP, sprzętu sieciowego, administrowania bazami danych Oracle, SQL server. Tworzy aplikacje bazodanowe w PLSQL i oprogramowanie w C#.

Jarosław Iwanek

menedżer zespołu konsultingu i analiz
BPSC

Jarosław Iwanek

Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie analizy potrzeb i opracowywania założeń wdrożeń systemów klasy ERP. Podczas swojej pracy współpracował z kilkuset firmami reprezentującymi wszystkie branże produkcyjne. Współautor książek „Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP”, „Informatyka ekonomiczna ” oraz ”Zintegrowane systemy informatyczne”. Od 2008 roku wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie w logistyce”, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez systemy informatyczne”.

Sławomir Hemerling-Kowalczyk

prezes zarządu
Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych

Sławomir Hemerling-Kowalczyk

Przedsiębiorca, założyciel i prezes spółki GIAP, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi na UMCS. Od młodych lat wielbiciel map. W latach 2010-2012 doradca z zakresu GIS w Komendzie Głównej Policji. W roku 2010 założył własną działalność w dziedzinie systemów informacji geograficznej. Od roku 2014 z sukcesem wprowadza na rynek administracji publicznej nowy produkt - oprogramowanie POLA GP. Od 2016 roku współpracuje z niemiecką spółką NavVis a na polski rynek trafia robot M3 rewolucjonizując skaning laserowy budynków.  Ważąc zadania związane z prowadzeniem własnego biznesu każdą wolną chwilę poświęca żonie i dzieciom.
x

Partnerzy strategiczni

FANUC Polska

FANUC (Factory Automation Numerical Control) to światowy lider technologii CNC oraz robotyki, który od 60 lat oferuje producentom na całym świecie niezawodne sterowania CNC, roboty przemysłowe oraz wysokowydajne obrabiarki: Robodrill, Robocut oraz Roboshot. Jako niekwestionowany pionier  w dziedzinie komputerowego sterowania urządzeń numerycznych (CNC), wciąż udoskonala swoje produkty i wyznacza nowe trendy w rozwoju technologii. Systematyczne, wysokie nakłady na badania i rozwój powodują, że maszyny marki FANUC charakteryzuje niedościgniona szybkość, precyzja i niespotykana w branży efektywność. Korzystają na tym przede wszystkim klienci japońskiego producenta, którzy dzięki inteligentnym środkom automatyzacji przemysłu otrzymują olbrzymie wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach. W Polsce FANUC istnieje od 2007r. Od momentu powstania polski oddział firmy oferuje krajowym przedsiębiorcom, w tym producentom zrobotyzowanych aplikacji, dostęp do najnowocześniejszych technologii produkcji. Na pełne wsparcie polskich inżynierów mogą oni liczyć w zakresie szkoleń, serwisu oraz przeglądów okresowych. FANUC Polska Sp. z o.o. zatrudnia obecnie ponad 40 pracowników.  Rozwiązania firmy FANUC znajdują w Polsce uznanie i coraz szersze grono stałych odbiorców. Pozwalają one producentom z różnych branż na zwiększanie opłacalności produkcji oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej firm na szerokim rynku.

Partnerzy

EMT-Systems

EMT-Systems to największy i najbardziej kompleksowy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce, specjalizujący się w organizacji szkoleń dla branży przemysłowej z zakresu: inżynierii mechanicznej, materiałowej (w tym druku 3D), automatyki przemysłowej, Siemens PLM oraz szkoleń kierowanych do działów energetycznych, technicznych i projektowo-konstrukcyjnych. Nasza domena:
  • Blisko 150 szkoleń w systemie otwartym i zamkniętym, które kompleksowo pokrywają potrzeby nowoczesnego przemysłu.
  • 70% czasu szkolenia to ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie produkcyjnym.
  • 20 wyspecjalizowanych laboratoriów, m.in. hydrauliki, pneumatyki, obróbki skrawaniem CNC, robotów przemysłowych, sterowników logicznych, technik napędowych i tworzyw sztucznych.
EMT-Systems organizuje też bezpłatne warsztaty techniczne EMT TOUR o tematyce odpowiadającej potrzebom przemysłu produkcyjnego oraz służbom utrzymania ruchu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów i usług inżynierskich!

ELMODIS

ELMODIS oferuje kompletne środowisko (sprzęt i oprogramowanie) pozwalające na monitoring, wsparcie diagnostyki i predykcję stanu maszyny oraz w efekcie na optymalizację sposobu użytkowania, dzięki opatentowanej technologii opartej na analizie pomiarów elektrycznych maszyny. Bieżąca diagnostyka prowadzona jest za pomocą specjalnych algorytmów w technologii ADEC, zapewniających szybkie wykrycie potencjalnego zagrożenia w pracy maszyny. System składa się z niezależnych, autonomicznych modułów służących do monitorowania i diagnostyki maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi. W odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych, ELMODIS bazuje nie tylko na pomiarach drgań, ale również na pomiarach napięć i prądów zasilających monitorowaną maszynę. Pomiary wykonywane z odpowiednio dużą szybkością stanowią bazę do wyznaczania ponad 100 kluczowych parametrów opisujących stan maszyny. Pozyskane dane po wstępnej analizie, zostają wysłane do chmury obliczeniowej, w której dzięki zaawansowanym algorytmom, zostają opracowane konkretne informacje, odpowiadające na rzeczywiste problemy użytkowników.  Zintegrowane środowisko raportowe umożliwia tworzenie własnych, spersonalizowanych raportów i analiz na podstawie zgromadzonych danych.    

Tagatic

Naszą misją jest dostarczać najwyższej jakości akcesoria visual management wspierające wdrażanie Lean Management oraz Kaizen na halach produkcyjnych i w biurach. Wierzymy, że dzięki uważnemu słuchaniu Klientów, stosowaniu najwyższej klasy materiałów, dopasowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb i ciągłemu doskonaleniu staniemy się liderem branży na rynku polskim oraz europejskim.

GIAP

Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP) to dynamicznie rozwijająca się spółka geoinformatyczna zajmująca się produkcją oprogramowania GIS oraz skanowaniem laserowym w technologii NavVis. Głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację zadań administracji samorządowej. W jej skład wchodzą dedykowane aplikacje dziedzinowe, portale mapowe, e-usługi oraz przetwarzanie danych przestrzennych. Produkty GIAP dla administracji publicznej tworzone są przy wykorzystaniu zasady otwartości oraz wieloletniego doświadczenia w implementacji dyrektywy INSPIRE.

Technologia skanowania laserowego 3D wnętrz budynków, której firma GIAP jest dystrybutorem, pozwala na inwentaryzację oraz wizualizację przestrzeni. Efektem skanowania 3D jest nie tylko wirtualny spacer, ale także chmura punktów oraz zdjęcia sferyczne 720 stopni. Firmę GIAP tworzą młodzi, kreatywni specjaliści z dziedziny informatyki i geoinformatyki oraz geodezji i gospodarki przestrzennej. Zastosowanie nowych, innowacyjnych technologii, współpraca oraz integracja z innymi systemami, a także doświadczenie i zaangażowanie sprawia, iż liczba partnerów i użytkowników produktów firmy GIAP z roku na rok rośnie.

Cargonexx

Cargonexx to zespół przedsiębiorców, specjalistów innowacyjnych technologii i ekspertów logistycznych. Cargonexx jest niemiecką niezależną firmą z siedzibą w Hamburgu, która jest finansowana przez prywatnych inwestorów. Cargonexx stawia na analizę danych statystycznych. Analizuje informacje takie jak dane towarowe, rynkowe, dane o ruchu drogowym czy informacje pogodowe pochodzące z różnych źródeł, i na podstawie specjalnych modeli matematycznych ocenia je. Te wysoce złożone procedury statystyczne służą analizie czynników, które mają wpływ na oszacowanie cen rynkowych w stosunku do przewidywanych tras. Im więcej danych, tym bardziej dokładne wyniki analiz.

BPSC

BPSC SA od 29 lat tworzy rozwiązania informatyczne, które wspierają zarządzanie ponad 700 przedsiębiorstw. Plasuje się w ścisłej czołówce dostawców systemów ERP. Zrozumienie potrzeb klientów, rozwiązania zgodne z logiką biznesową i trendami w zarządzaniu oraz inwestycje w ich rozwój pozwalają firmie z sukcesem konkurować ze światowymi dostawcami rozwiązań ERP. Flagowym produktem firmy jest system Impuls EVO. Aplikacja zawiera zaawansowane rozwiązania do zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą i logistyką. Klienci BPSC to liderzy w swoich branżach, firmy o wysokiej dynamice rozwoju. Należą do nich m.in.: Wiśniowski, Meble Bodzio, Feerum, Defro, Inglot, Kler, BIG STAR.

EY Academy of Business

EY Academy of Business oferuje szeroki zakres specjalistycznych szkoleń zróżnicowanych pod względem tematyki i metodyki ich prowadzenia. Prowadzi warsztaty i kursy z obszarów finansów, audytu, zarządzania lean management, prawa, kompetencji menedżerskich i interpersonalnych. Szkolenia z zarządzania obejmują m.in. zarządzanie projektami, zarządzanie procesowe, lean management, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą i inne. Zajęcia są intensywne. Wykładowcy pracują na rozbudowanych przykładach, stawiają na działania praktyczne. Uczestnicy zdobywają doświadczenie i certyfikaty niezbędne w dalszej karierze zawodowej. www.academyofbusiness.pl EY Academy of Business jest częścią międzynarodowej grupy EY.

Partnerzy merytoryczni

Volkswagen Poznań

Nowa fabryka we Wrześni położona jest 50 kilometrów na wschód od Poznania i będzie pod każdym względem korzystała z bliskiej lokalizacji Volkswagen  Poznań w Antoninku – i to zarówno w zakresie produkcji, logistyki, dostawców, a przede wszystkim zaś doświadczenia pracowników. Teren Zakładu Crafter obejmuje 220 ha, co stanowi powierzchnię 300 boisk piłkarskich. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych pracować tu będzie 3000 osób. Dodatkowo w otoczeniu Zakładu zostaną zlokalizowani polscy i zagraniczni dostawcy, co spowoduje dalsze zwiększenie zatrudnienia w regionie. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 000 samochodów rocznie. Na terenie fabryki znajduje się nowoczesna lakiernia, hala budowy karoserii i montażu jak również Park Dostawców z powierzchnią logistyczną. Nowa fabryka  powstała w Białężycach koło Wrześni w województwie Wielkopolskim. W gminie Września zamieszkuje 44 500 mieszkańców, z czego w samym mieście ponad 30 000. Odległości od dwóch stolic europejskich – Warszawy i Berlina  wynosi około 300 kilometrów.

Polska 3.0

Program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Głównym założeniem programu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in. autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

OKIP

FAKRO

FAKRO jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych. Ta innowacyjna firma z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym ma na swoim koncie ponad 160 zgłoszeń patentowych. Wiele konstrukcyjnych rozwiązań FAKRO wytycza nowe kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na świecie. W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie.

Schattdecor

 
Firma Schattdecor Sp. z o.o.- producent zadrukowanych papierów dekoracyjnych oraz folii preimpregnat (Smartfoil) działa na rynku polskim w Tarnowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Produkty firmy - zadrukowane wzorami drewno - i kamieniopodobnymi oraz fantazyjnymi, znajdują zastosowanie w przemyśle uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych, wykorzystywanych w przemyśle meblarskim, w produkcji paneli podłogowych, paneli ściennych, drzwi, obrzeży i innych elementów wyposażenia wnętrz. W ofercie firmy znajdują się również wzory cyfrowe zebrane w ramach kolekcji digital VISIONS. Poprzez kreatywną pracę Schattdecor kształtuje otoczenie, wprowadzając do mieszkań i miejsc pracy koloryt i wzornictwo.

Gino Rossi

Firma powstała w 1992 roku w Słupsku. Do dnia dzisiejszego tam znajduje się główna siedziba spółki Gino Rossi S.A. oraz fabryka wytwarzająca buty marki Gino Rossi. Wysoka jakość, najlepsze polskie i włoskie komponenty oraz niepowtarzalne, rozpoznawalne na pierwszy rzut oka wzornictwo zaowocowały błyskawicznym wzrostem popularności i rozwojem marki. Doskonała renoma produktów marki Gino Rossi w świecie mody jest przykładem, w jaki sposób najlepsza sztuka szewska może wpisać się w nowoczesny model biznesowy. Pierwszy sklep firmowy Gino Rossi został otwarty w 1994 roku w Sopocie. Obecnie firma Gino Rossi dysponuje szeroko rozbudowaną siecią sprzedaży salonów firmowych w Polsce i za granicą (między innymi w Berlinie, Pradze, Rydze). Początkowo firma specjalizowała się głównie w produkcji obuwia dla mężczyzn, ale już wkrótce w ofercie znalazły się oryginalne i eleganckie buty damskie, a także skórzane dodatki z najwyższej półki, takie jak damskie torebki, teczki i portfele oraz praktyczne akcesoria do pielęgnacji obuwia.
Większość butów marki Gino Rossi produkowana jest w fabryce w Słupsku. Kolekcja jest uzupełniana także damskimi i męskimi wzorami importowanymi od zaprzyjaźnionych dostawców z Włoch. Buty z logo Gino Rossi są wytwarzane z troską o najwyższą precyzję i staranność wykonania oraz dobór dekoracyjnych detali. Znakiem rozpoznawczym wszystkich kolekcji Gino Rossi są naturalne skóry oraz wykwintne eleganckie wzornictwo. W każdym sezonie pojawiają się nowe, zachwycające bogatą kolorystyką i niebanalnym wzornictwem modele butów dla kobiet i mężczyzn, stanowiące połączenie klasyki i tradycji z nowoczesnym spojrzeniem na modę. Wiosną i latem królują klasyczne szpilki, smukłe czółenka oraz urzekające wdziękiem baleriny. Sezon jesienno-zimowy to czas skórzanych botków, eleganckich kozaków i wytwornych oficerek. Kolekcje męskie to przede wszystkim wykonane z naturalnych skór gustowne półbuty idealne na oficjalne okazje oraz modele na co dzień o charakterze sportowym i w stylu casual. Uzupełnieniem kolekcji są unikalne, modne i nieszablonowe akcesoria: dla pań twarzowe torebki i eleganckie torby, dla panów stylowe i wygodne teczki oraz torby. Wszystkie produkty sygnowane logo Gino Rossi słyną z perfekcyjnego wzornictwa i nieszablonowej stylistyki, nawiązują do najnowszych trendów i pokazują w jaki sposób łączyć klasyczną elegancję z kreatywnym spojrzeniem na modę. Obuwie Gino Rossi to coś zdecydowanie więcej niż tylko buty.

QUEST Change Managers

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego. Oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 2 maja 2007 roku.
Celem powstania nowej jednostki było połączenie w jednym ośrodku wszystkich dotychczasowych rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych. W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), mające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych w regionie, pomagające wszystkim firmom i osobom, które chciałyby w województwie opolskim zainwestować. COIE było i jest od samego początku powstania OCRG głównym partnerem w rozmowach z większością inwestorów, którzy już ulokowali swe inwestycje na terenie województwa opolskiego lub zamierzają to uczynić. Od lipca 2010 r. ofertę COIE poszerzono o usługi na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem swojej działalności za granicą, promując ideę rozwoju eksportu. OCRG jest również Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) dla województwa opolskiego, co również jest zadaniem samorządu województwa. Realizując zadania samorządu województwa przypisane ustawą, Centrum aktywnie włącza się do promocji i działań aktywizujących innowacyjne metody wspierania przedsiębiorczości, a w szczególności pobudzające powstanie parków naukowych, technologicznych, przemysłowych, inkubatorów, klastrów, lokalnych biur rozwoju gospodarczego, centrów przedsiębiorczości i innowacyjności. Szczególnie ważne dla kierownictwa OCRG są inicjatywy Działu Przedsiębiorczości oraz Działu Innowacji w zakresie budowania regionalnej sieci informacji gospodarczej dla biznesu oraz propagowanie idei klastrowej. OCRG prowadzi również ciągłe i intensywne szkolenia specjalistyczne wszystkich swoich pracowników, co ma na celu nie tylko podnoszenie  poziom fachowości, ale także doprowadzenie do pełnej profesjonalizacji działalności firmy.        Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Partnerzy medialni

Zrobotyzowany.pl

Portal poświęcony robotyzacji i automatyzacji przemysłu. Dedykowany jest  specjalistom z branży automatyki przemysłowej i robotyki poszukującym informacji o dostawcach, produktach oraz usługach. Serwis skupia wiedzę techniczną, informacje z branży, nowości produktowe oraz śledzi trendy i innowacje technologiczne.

Logistics Manager

LeanCenter

LeanCenter.pl, to portal skupiony na tematyce Lean Management. Przedsiębiorcy i pracownicy zainteresowani doskonaleniem procesów znajdą tu informacje o wydarzeniach związanych m.in. z Lean Manufacturing, Lean Office, Lean IT. Użytkownicy mogą także skorzystać z bazy firm zajmujących się wdrożeniami oraz bazy wiedzy i narzędzi wykorzystywanych w ciągłym doskonaleniu zakładu. Wywiady oraz case studies pomogą w zrozumieniu Lean poprzez działania i praktykę innych. Dostępne są także informacje o studiach podyplomowych Lean organizowanych na terenie Polski.

Instytut Doskonalenia Produkcji

Staleo

Portal Kooperacyjny Branży Metalowej i Stalowej to branżowy katalog firm, ogłoszenia maszyn, stali i metali, pracy, oraz kooperacji. Znajdziesz u nas aktualne ceny stali i metali, notowania, aktualności z branży, artykuły technologiczne, media branżowe oraz imprezy targowe. Właśnie dlatego warto tu być.

Transport Manager

„Transport Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej transportem drogowym w firmach z sektora TSL. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie, procesy zakupowe, wdrażanie nowych technologii i optymalizację kosztów w firmach prowadzących działalność transportową. Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych firm, których floty własne przekraczają 20 pojazdów. Tematyka pisma dotyczy wyłącznie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego towarów. Każde wydanie składa się z pięciu części: zarządzanie, logistyka, prawo, finanse i technika.

ERP-VIEW

Portal rozwiązań IT w biznesie - prezentuje bieżące informacje, artykuły oraz przypadki wdrożeń systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem ERP, CRM, Business Intelligence. Na łamach portalu prezentowane są raporty dotyczące dostępnych na polskim rynku systemów ERP oraz informację o konferencjach i seminariach.

Informacje organizacyjne

Kolejne wydarzenie z cyklu Production Manager Meetings pt. „Zdrowy Gen Transformacji III”
27 marca 2018 r., Kraków.

Więcej informacji:

Natalia Stryjak

zastępca redaktora naczelnego

kom.:  + 48 881 26 44 64

natalia.stryjak@production-manager.pl