Program Polska 3.0 – Ogólnopolski Klaster innowacyjnych Przedsiębiorstw – potrzeba przesunięcia polskiej produkcji w łańcuchu wartości