Wojciech Rawecki

Lean Manager, Volkswagen Poznań

Do obowiązków Wojciecha Raweckiego należy planowanie oraz koordynacja prowadzenia Workshopów i wdrażanie Shopflormanagmentu dla nowo budowanej fabryki. Planowanie projektów optymalizacji dla nowej fabryki we Wrześni. Udział w programie „Talent – Volkswagen ” ukończony FBQ (Führungs basisqualifizierung). Prowadzenie szkoleń tematycznych Lean Management dla nowo zatrudnionych pracowników.


Wojciech Klimek

członek zarządu ds. produkcji, FAKRO

Członek Zarządu FAKRO, Dyrektor Produkcji odpowiedzialny za zarządzanie produkcją w zakładach Grupy Fakro. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Inżynierii i Budownictwa, Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis  University  w Nowym Sączu – Executive  MBA oraz Studiów Podyplomowych Zintegrowane Procesy Logistyczne w Firmie, SPiZ Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Lubi jazdę na rowerze. Interesuje się geopolityką i etymologią.


Mirosław Wolski

prezes zarządu, Schattdecor

Prezes Zarządu Schattdecor Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Poznańskiej  kierunek Maszyny Robocze i Pojazdy w 1975r. Inżynier Konstruktor. Od pierwszej pracy w POM w Świdwinie pasjonat rozwoju i organizacji – Dyrektor Rozwoju.

Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny w Fabryce Papieru Malta-Decor prowadzi  restrukturyzację i modernizację starej  oraz budowę nowej fabryki (1993 do 2000r). Dyrektor budowy fabryki ICT w Kostrzynie n. Odrą (2000-2001r.).  Równolegle organizuje zespół produkcyjno-techniczny. Obecnie to jedna z największych fabryk papieru tissue w UE.

W Schattdecor Polska inicjuje projekty związane z zarządzaniem procesowym, organizacją efektywnych zespołów, zespołów autonomicznych, samoorganizacji i humanizacji pracy oraz wielu innych jak Świat Idei, czy Świat Motywacji,  które mają na celu inspirowanie zaangażowania pracowników  i budzenie w nich odpowiedzialności za swoje miejsce w Schattdecor.

Organizuje i wspiera działania rozwojowe w Schattdecor Polska: Centrum Szkoleniowe w Zakładzie w Głuchołazach oraz Centrum produkcji urządzeń i maszyn na potrzeby fabryk w całej Grupie Kapitałowej.

Prowadzi także wykłady, prezentacje na konferencjach, seminariach, czy wykłady otwarte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz dla Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania oraz Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Nauk.

Hobby –  amatorska turystyka górska, podróże. Chętnie spędza czas w klimatach siedlisk wiejskich, które z pasją sam współtworzy.


Tomasz Kuźniarski

dyrektor produkcji, Gino Rossi

Doświadczony leader w błyskawicznej transformacji obszarów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych, poparty wymiernymi wynikami w zakresie, jakości, produktywności i kosztów. Wykorzystywane metody Lean, integrują rozwój i coaching pracowniczy wraz z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Absolwent Politechniki Gdańskiej, wydział Chemiczny. Od 2012 roku Black Belt Lean 6sigma certyfikowany przez, Air Academy Associates z siedzibą w Colorado. Przez blisko 10 lat związany z zarządzeniem produkcją, w firmach z branży elektronicznej, będących liderami rynku (Gemalto, Kimaball Electronics Poland). Obecnie dyrektor produkcji Gino Rossi.


Angelika Jarosławska

wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, koordynator Programu POLSKA 3.0

Koordynator programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej, który jest strategicznym programem Trójmorza. Największego infrastrukturalnego programu klastrowego w Polsce, skupiającego wszystkie kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Członek Zespołu Ekspertów działającego przy Parlamentarnym Zespole Rozwoju Dróg Wodnych.  Członek Rady Przedsiębiorczości Kobiet powołanej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Prezes Karma Clutch. Kreator marki Cluster Word.

Była prelegentem oraz brała aktywny udział w międzynarodowych kongresach organizowanych przez Parlament Europejski, Komisję Europejską, Inicjatywę Trójmorza, ONZ, TCI, IESE, Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, Welconomy Forum in Toruń i innych.

Prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie im Dywizjonu 303.

Absolwentka Uniwersytetu  Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka Programów Klastrowych na IESE Business School w Barcelonie.


Jędrzej Kowalczyk

prezes, FANUC Polska

Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Z polskim oddziałem FANUC związany od stycznia 2009 roku. Początkowo zatrudniony jako inżynier serwisu robotów, awansował na szefa serwisu robotów, by w końcu stać się doradcą klientów w zakresie robotyzacji produkcji. Szeroka wiedza, pasja i zaangażowanie w pracę przyczyniły się do szybkiego awansu na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za koordynowanie sprzedaży wszystkich produktów spółki na rynku krajowym, a w kwietniu 2015r. zaowocowały nominacją na stanowisko prezesa spółki FANUC Polska. Za główny cel swoich działań uważa aktywne wspieranie polskich producentów w poprawie konkurencyjności rynkowej poprzez zapewnianie im niezawodnych technologii produkcyjnych wraz ze wsparciem polskich inżynierów.


Mateusz Milczanowski

Business Development Manager, Elmodis

Business Development Manager w Elmodis, absolwent i doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z kilkuletnim doświadczeniem w pracy dla branży przemysłowej. Odpowiedzialny za rozwój sieci dystrybucyjnej oraz współpracę z największymi klientami przemysłowymi firmy Elmodis


Artur Jóźwiak

trener, EY Academy of Business

Konsultant biznesowy oraz Project Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, ekspert w dziedzinie transformacji organizacji pracującej na silosach budżetowych i zadaniowych do organizacji realizującej zadania w formie projektów, specjalista w zakresie budowy i zarządzania portfelem projektów.

Posiada bardzo zróżnicowane doświadczenie i używa metody zarządzania projektami opartej o cały wachlarz metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM). Poznał najlepsze praktyki wykorzystywane w różnych branżach (budowlanej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, FMCG, publicznej) zajmując się między innymi koordynacją kilkunastu projektów budowlanych w ramach budowy stadionu we Wrocławiu na EURO 2012 (stadion, drogi, linie tramwajowe), wspierał proces ekspansji największej polskiej sieci FMCG, wdrażał system SAP w jednej ze spółek giełdowych czy brał udział w projekcie rebrandingu IDEI na ORANGE.

W kilkunastu firmach produkcyjnych i usługowych zbudował system do zarządzania organizacją obejmujący działy sprzedaży, produkcji, IT, serwisu, HR w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne.

Ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constrains) oraz metody łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management) pracujący bezpośrednio ze współtwórcą tej metody zarządzania – Goldratt Institute.

Trener EY Academy of Business od 2009 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Informatyka gospodarcza) oraz Politechniki Lubelskiej (Zarządzanie).


Krzysztof Sarnecki

prezes zarządu, QUEST Change Managers

Prezes zarządu. Partner QUEST Change Managers. Przedsiębiorca. Konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Twórca wielu nowoczesnych konceptów i narzędzi biznesowych, w tym pierwszej na świecie nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży. Absolwent University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois).


Mirosław Żala

kierownik działu IT, PPUH Wojciech Tycner

Od lat związany zawodowo z obszarem IT. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w informatyzacji przedsiębiorstw oraz optymalizacji procesów biznesowych, z uwzględnieniem systemów klasy ERP, sprzętu sieciowego, administrowania bazami danych Oracle, SQL server. Tworzy aplikacje bazodanowe w PLSQL i oprogramowanie w C#.


Jarosław Iwanek

menedżer zespołu konsultingu i analiz, BPSC

Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie analizy potrzeb i opracowywania założeń wdrożeń systemów klasy ERP. Podczas swojej pracy współpracował z kilkuset firmami reprezentującymi wszystkie branże produkcyjne. Współautor książek „Harmonogramowanie produkcji w systemach klasy ERP”, „Informatyka ekonomiczna ” oraz ”Zintegrowane systemy informatyczne”. Od 2008 roku wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie w logistyce”, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez systemy informatyczne”.


Sławomir Hemerling-Kowalczyk

prezes zarządu, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych

Przedsiębiorca, założyciel i prezes spółki GIAP, absolwent Wydziału Nauk o Ziemi na UMCS. Od młodych lat wielbiciel map. W latach 2010-2012 doradca z zakresu GIS w Komendzie Głównej Policji. W roku 2010 założył własną działalność w dziedzinie systemów informacji geograficznej. Od roku 2014 z sukcesem wprowadza na rynek administracji publicznej nowy produkt – oprogramowanie POLA GP. Od 2016 roku współpracuje z niemiecką spółką NavVis a na polski rynek trafia robot M3 rewolucjonizując skaning laserowy budynków.  Ważąc zadania związane z prowadzeniem własnego biznesu każdą wolną chwilę poświęca żonie i dzieciom.


Przemysław Ozga

redaktor naczelny, Production Manager


Karolina Szyndler

Business Manager, Hays Poland


Krzysztof Fiedler

czlonek zarządu, UIBS Teamwork


Przemysław Szuder

członek zarządu, Microsoft


Marek Piekarski

kierownik zakładu, GEMO Silesia


Przemysław Pruszyński

dyrektor zarządzający, Inwido Production

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika. Karierę zawodową rozpocząłem w 2005 r. w Grupie Żywiec S.A., gdzie pracowałem na stanowisku kierownika zmiany a następnie kierownika wydziału. W 2010 roku objąłem stanowisko Lean Menedżera w firmie z branży AGD, aby po roku rozpocząć pracę w firmie IKEA, gdzie przez ponad 2 lata pracowałem jako wewnętrzny konsultant Lean, wdrażając szczupłe rozwiązania w zakładach IKEA INDUSTRY w Europie i Azji. Następnie wyjechałem do Rosji, obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego, odpowiedzialnego za dwie fabryki produkujące płytę klejoną i meble. Obecnie zajmuję stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Inwido Production. Wolne chwile spędzam z moją rodziną, z którą razem podróżujemy, poznając nowe kraje i kultury.


Marcin Ruciński

Central & South Europe Lean Manager, IKEA Group

Specjalista z dziedziny modelowania procesów produkcyjnych i postaw ludzkich. Swoje bogate doświadczenie zdobywał pracując dla największych międzynarodowych korporacji. Jako Menedżer zajmuje się dostarczaniem wyników i bezpośrednią egzekucją działań. Jako konsultant pomaga tworzyć i wdrażać systemy oparte na ciągłym doskonaleniu. Od siedmiu lat pracuje w IKEA Industry, jako Regional IPS (Ikea Production System) Manager. Odpowiada między innymi za skutecznie przeprowadzanie Lean Transformacji na terenie Europy środkowej i południowej, ale swoje doświadczenie opiera, także na projektach przeprowadzanych w Chinach, Rosji oraz wielu innych krajach. Dodatkowo od wielu lat związany jest Politechniką Łódzką gdzie prowadzi wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz dziennych na Internatinal Faculty of Engineering.


Artur Sarnecki

Executive Manager


Aleksander Faleńczyk

Senior Sales Manager, PSI Polska

Posiada 17-letnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie systemów ERP. Brał udział w projektach dla największych przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce, zarówno dla produkcji jednostkowej, jak i seryjnej. Obecnie odpowiedzialny za rozwój biznesu PSI Polska, gdzie odpowiada za wspieranie klientów w optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez rozwiązania klasy APS i MES. Zwolennik dopasowywania narzędzi do organizacji, a nie odwrotnie.


Mariusz Koniuszewski

kierownik działu rozliczania produkcji i działu zaopatrzenia, Defro


Sławomir Kuźniak

dyrektor ds. zarządzania produktem, BPSC

Z rynkiem systemów informatycznych związany od 1995 roku. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrożeń systemów ERP jako konsultant, kierownik projektów i analityk biznesowy. Wśród przedsiębiorstw, z którymi współpracował są m.in. Defro, Doradca, Barwa, CTL Logistics, FPiN Wapienica, Grupa Lubawa, Die Tech, Styropmin, Virtu, Netbox, Feerum, Famur, Sokpol, GK Fasing i wiele innych. Od 2012 roku uczestniczy w tworzeniu nowych modułów i funkcjonalności systemu Impuls EVO. Wśród modułów, których koncepcję współtworzył można wymienić Elektroniczną Akceptację Faktur, B2B, CRM WEB i wiele innych. W BPSC SA pełni obecnie funkcję Dyrektora ds. Zarzadzania Produktem odpowiadając za zarządzanie rozwojem produktu, analizowanie i definiowanie możliwości rynkowych, wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań. Wykładowca m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i innych.


Grzegorz Kucia

prezes, GetMore Management

Prezes firmy zajmującej się doradztwem operacyjnym i poprawą efektywności procesów. Ekspert w dziedzinie projektowania

i wdrażania systemów zarządzania, organizacji oraz poprawy efektywności procesów. Restrukturyzator. Były członek

zarządów spółek giełdowych. Brał udział w ponad 30 projektach zmiany i poprawy efektywności. Współpracował m.in. z:

CTL Logistics, Black Red White, Track Tec, Powen-Wafapomp, Grupa Otmuchów, Deante, i wielu innych. Od jesiennego

semestru 2016 r. wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na nowym kierunku studiów podyplomowych

– Industry 4.0.


Grzegorz Skowronek

dyrektor handlowy, UiBS Teamwork

Dyrektor handlowy producenta pierwszego na świecie autonomicznego systemu decyzyjnego sterującego fabryką wykorzystującego sztuczną inteligencję – IPOsystem.


Łukasz Pietraszak

TOC Consultant, Flow Consulting


Dawid Turkowicz

dyrektor produkcji, Select Comfort


Damian Jakszuk

Service Manager, Hörmann Polska


Paweł Tudoran

Key Account Manager, OMNI3D

Magister inżynier mechaniki i budowy maszyn, specjalizujący się w mechatronice. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu technik komputerowych w przemyśle, głównie systemów inżynierskich CAD/CAM/CAE. Od 2003 roku zajmuje się sprzedażą, a z OMNI3D współpracuje od 2013 roku. Jako Key Account Manager odpowiedzialny jest za rozwój działalności na rynku polskim, budowanie relacji z partnerami oraz szkolenia i warsztaty.


Tomasz Wrzesiewski

trener, EY Academy of Business

Konsultant i trener EY Academy of Business. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwerystetu Warszawskiego oraz ICAN (Kanadyjski Instytut Zarządzania). Posiada ponad 18 lat doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz zarządzania sprzedażą.  Przez 6 lat zarządzał zespołem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Realizował między innymi projekt sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Współuczestniczył w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Współpracował również z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Obecnie koordynuje projekty realizowane między innymi w Kuwejcie, Niemczech oraz Polsce.


Jarosław Zarychta

Business Development Director, Microsoft


Marcin Janiszak

Production Manager, Bonduelle Polska


Marcin Dembecki

Production Manager, VOX

Posiadam 11 lat doświadczenia w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych . Swoją ścieżkę kariery rozpocząłem na  stanowisku technologa w firmie Vox Profile. Obecnie, od 10 lat, jestem kierownikiem produkcji. Zarządzam jednym z największych działów w firmie Profile VOX – produkcja paneli spienianych oraz działem okleinowania i frezowania  profili. Zajmuję się organizacją oraz optymalizacją procesów produkcyjnych, współtworzeniem oraz wprowadzaniem nowych produktów,  wdrażaniem narzędzi Lean Manufacturing.


Jakub Michalski

dyrektor zakładu, Brenderup


Łukasz Branicki

dyrektor zakładu, BMT PRO


Mateusz Amroziński

New Projects Specialist, FANUC Polska

inżynier wsparcia technicznego  FANUC Polska


Jarosław Jaśkiewicz

Business Development Manager, Monitor ERP System

Od wielu lat związany z rynkiem systemów ERP i aplikacji biznesowych wspomagających zarządzanie w firmach sektora produkcyjnego. Dotychczas pełnił funkcje menedżerskie w firmach oferujących oprogramowanie klasy ERP. Obecnie odpowiada za rozwój polskiego oddziału Monitor ERP, szwedzkiego dostawcy ERP dla MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw wytwórczych.


Giuseppe Ravazzolo

Chief Executive Officer, WTCO Polska

Prezes firmy pomagającej przedsiębiorstwom osiągać stabilny wzrost i obrać stabilną drogę ciągłego doskonalenia dzięki stałej redukcji marnotrawstwa. Posiada m.in. Certyfikat Six Sigma Black Belt, Zarządzania Ryzykiem AXELOS. Uczestniczył w ponad 550 warsztatach szybkiej poprawy oraz 140 tzw. tygodniach Kaizen. Ukończył m. in. studia dotyczące ekonomii i marketingu na uniwersytecie w Miami. W 2001 roku przeszedł szkolenia w Japonii w Shingitsu, gdzie zdobył gruntowną wiedzę na temat filozofii Lean.


Piotr Wiech

Szef ds. Informatyki i Organizacji, MELEX


Michał Ochmański

menedżer sprzedaży, COMAU ROBOTICS

Pasjonat robotyki i elektroniki, promotor robotyki i współpracy z Integratorami Systemów Zrobotyzowanych, autor sukcesów i wzrostu znaczenia marki COMAU w Polsce, Czechach i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.


Jakub Jaszczur

MES System Architect, PSI Polska

Entuzjasta innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych. Uczestniczył w licznych w projektach informatycznych realizowanych na całym świecie m.in. w Chinach, Danii, Stanach Zjednoczonych. Pasjonat nowych technologii i podróży.


Paweł Sobol

adwokat, Raczkowski Paruch

Adwokat. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, w tym w ramach procedury zwolnień grupowych, kształtowaniem relacji ze związkami zawodowymi, opodatkowaniem oraz oskładkowaniem pracy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Magister Prawa oraz Stosunków Międzynarodowych. Uczestnik programów wymian międzynarodowych w ramach których studiował na Lunds Universitet (Szwecja) oraz Northeastern Illinois University (USA). Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią zdobywał doświadczenie zawodowe w wiodących firmach konsultingowych, w tym PwC, Deloitte i Accreo Taxand. Doradzał w kwestiach prawno-podatkowych menadżerom wysokiego szczebla oraz członkom zarządów spółek giełdowych.


Łukasz Kuczkowski

radca prawny, partner, Raczkowski Paruch

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Pracował w renomowanych polskich kancelariach.


Piotr Wiśniewski

Managing Director, DB77 Consulting

Zanim powołaliśmy do życia DB77 przez ponad dziesięć lat pracowałem w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dużymi zakładami produkcyjnymi. Moje doświadczenie obejmuje również ponad sześć lat pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej (z oddziałami w Europie, Chinach, Indiach, Brazylii i w regionie NAFTA). W pracy konsultanta czerpię także z zasobów gromadzonych w trakcie wieloletniej praktyki w zawodzie doradcy podatkowego.

Niedawno udało mi się spełnić jedno ze swoich marzeń kończąc General Management Program na Harvard Business School. W 2009 roku obroniłem tytuł doktora Nauk o Zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Do tej pory najważniejszym z realizowanych przeze mnie projektów było przejęcie dostawcy globalnego producenta komponentów samochodowych – przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości złożonego z czterech niezależnych oddziałów zlokalizowanych w kilku krajach. Dostawca ten w ciągu kilku lat rozwinął swoją działalność, czego dowodem jest szereg nagród przyznanych przez takie firmy jak: VW, Audi, BMW Jaguar Land Rover.

W życiu zawodowym stawiam na pasję i doświadczenie. To dlatego jestem dumny, że DB77 mogę współtworzyć z zespołem, który podziela moje wartości i dzięki temu razem możemy osiągać założone cele.


Kazimierz Anhalt

prezes, Gateopen Innovation Consulting

Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki Jean Monnet Chair).

W latach 2008- 2010 w składzie Narodowego Panelu Konsultacyjnego ds. reformy irlandzkiego ekosystemu innowacji i rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy przy Premierze Irlandii, a także członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Współpracował z Instytutem Perspektywicznych Studiów Technologicznych w ramach Wspólnego Centrum Badawczego- Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej- przy identyfikacji potencjału inteligentnych specjalizacji w Regionie Morza Bałtyckiego.

Obecnie członek Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej Przemysł 4.0 przy Ministerstwie Rozwoju.

Inicjator utworzenia Komitetu ds. Innowacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, którego zadaniem jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw za pośrednictwem pan- europejskich sieci B+R+I.

Prowadzi działalność konsultingową w obszarze strategicznego zarządzania innowacjami, m.in. z wykorzystaniem metody pragmatycznych innowacji TRIZ, współpracując w tej kwestii ze środowiskiem skupionym wokół Massachusetts Institute of Technology (MIT).


Norbert Bogucki

dyrektor zarządzający, Bestway Consulting

Norbert Bogucki jest ekspertem w dziedzinie minimalizacji strat i ryzyka z zakresu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
Twórca innowacyjnego systemu zarządzania i mierzenia poziomu bezpieczeństwa z analizą ryzyka i oceną wykorzystania istniejącej infrastruktury (Audyt Zarządzania Bezpieczeństwem – wyróżniony nagrodą PRODUKT INNOWACYJNY DLA LOGISTYKI 2010).

Członek międzynarodowej organizacji Transported Asset Protection Association (elitarnej, międzynarodowej organizacji ustanawiającej standardy w zakresie bezpieczeństwa aktywów). Audytor, trener i wdrożeniowiec tego systemu.

Trener i audytor komercyjny systemu ISO 28000 oraz Certyfikowany Menedżer Ryzyka 31000, 27001.

Opracowany przez niego autorski projekt oceny bezpieczeństwa pozwala firmom upraszczać procesy wdrożeniowe systemów oraz doprowadza do optymalizacji kosztów ochrony.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm logistycznych i produkcyjnych, dla których bezpieczeństwo jest wartością i które zabiegają o utrzymanie reputacji bezpiecznej, stabilnej firmy.

„Bezpieczeństwo ma sens biznesowy kiedy przyczynia się do minimalizacji strat” – to jego motto.

Wiedzę ekspercką z dziedziny systemów zarządzania bezpieczeństwem zdobył przez wiele lat pracując na stanowiskach managerskich oraz doprowadzając do pierwszych w Polsce certyfikacji.

Przewodniczy również stowarzyszeniu Bezpieczny Parking, promującemu inicjatywę bezpieczeństwa w transporcie.

Jest również członkiem grupy doradczej SuccessXplor Group.


Jacek Kowalski

Prezes

W ArcelorMittal Poland od 2008 roku. Pierwsze kroki w firmie stawiał jako specjalista ciągłego doskonalenia w zakładzie w Sosnowcu. W roku 2009 dołączył do Akademii Postępu i Ciągłego Doskonalenia, gdzie pracował w Biurze Zarządzania Programem TOP, który zakładał obniżenie kosztów, a także przy projektach zmiany funkcjonowania organizacji „COS” oraz World Class Manufacturing. W kwietniu 2012 roku objął stanowisko asystenta wykonawczego dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland. Był zaangażowany w wiele projektów operacyjnych, usprawniających procesy. Brał też czynny udział w opracowaniu strategii ArcelorMittal Poland. Od grudnia 2014 jest dyrektorem Zakładu Walcownia Średnia, w którym wytwarza się kształtowniki oraz obudowy górnicze. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jakość, koszty, technologię, HR, utrzymanie ruchu i wysyłkę. Wdrożył zasady zarządzania wynikami, włączając system KPI, strukturę przeglądów, system raportowania oparty na filozofii Lean, a także używając narzędzi WCM oraz TOC. Zanim dołączył do ArcelorMittal Poland, pracował w branży motoryzacyjnej jako inżynier procesu oraz elektronicznej jako lider projektu. Miłosz jest absolwentem metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Produkcją w AGH w Krakowie oraz z zakresu „Lean Management” w WSB Poznań, a także międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami akredytowane przez PMI organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Quebec w Kanadzie.


Kazuyoshi Tsuyukusa

Chief Executive Officer, Commelina Int.

Obywatel Japonii, w której przebywa od 1980 roku. Absolwent Uniwersytetu Nanzan w Nagoi. Pierwszy Polak zatrudniony przez Toyota Motor Corporation w Japonii. W latach 90-tych wspierał budowanie sieci sprzedaży Toyoty w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Inaugrator projektu założenia wewnątrzzakładowego Uniwersytetu Sprzedaży i Marketingu – obecnego Toyota Global Knowledge Center. W latach 2000 – 2006 przedstawiciel Toyota Motor Corporation na Polskę oraz Czechy. Odpowiedzialny za powstanie fabryki w Wałbrzychu, pomagał przy budowie zakładu w Jelczu i rozruchu fabryki Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) w Kolinie w Czechach. Rzecznik i osoba kontaktowa w Toyocie dla ambasad krajów europejskich w Japonii, odpowiedzialny za organizowanie wizyt przedstawicieli Rządów i Rodzin Królewskich Europy w Toyocie. Miał przyjemność pracować między innymi z Ministrem Zdrowia Norwegii, Ministrem Ekonomii z Rumunii, Ministrem Transportu z Niemiec, Grupą Parlamentarzystów z Wielkiej Brytanii, Ministrem Spraw Zagranicznych z Polski, Księciem Monako oraz Królem Szwecji. W latach 2012 – 2014 konsultant Honda Trading w obszarze wdrażania usprawnień sprzedaży samochodów Hondy w Polsce i Rumunii. Po interwencji w Rumunii sprzedaż się podwoiła. W myśl japońskiej tradycji wspiera firmy w harmonijnym wprowadzaniu zmian Kaizen w:

  • zarządzaniu,
  • wewnętrznej komunikacji,
  • budowaniu wizerunku,
  • i relacji z klientem.

Wspomaga firmy zainteresowane zaistnieniem na rynku japońskim.


Adam Baśkiewicz

dyrektor generalny, Group Foliarex Sp. z o.o.

W branży FMCG od przeszło 20 lat. Karierę zawodową zaczynał w firmie Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia S.A. W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. m.in. zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych. Od roku 2009 zajmując stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka. W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie. Swoje doświadczenie w zakresie lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited. Obecnie Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o. oraz konsultant, trener i wykładowca z zakresu Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako konsultant i trener dla kilkunastu zakładów, m. in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A., INEA.


Szymon Słojewski

dyrektor zakładu, Mercor

Ekspert Zarządzania Operacyjnego z ponad 10 letnim doświadczeniem międzynarodowym, który z sukcesem wprowadza modele Lean, SixSigma, WCM oraz TOC, na różnych szczeblach organizacji. Wychowanek Gdańskiej Politechniki, na której ukończył optoelekronikę, Lean Six Sigma Black Belt oraz MBA. Od lat związany jest z produkcją i logistyką materiałów budowlanych oraz elektroniki, pracując dla liderów w swojej kategorii m.in. dla Invensys, Saint-Gobain, Etex, Mercor. Operacyjnie nadzorował produkcję i łańcuch dostaw kilkunastu fabryk w Europie. Aktualnie uruchamia nowy, innowacyjny zakład produkcyjny w Mirosławiu.