PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING

To jak blisko i daleko do TURKUSU?

Krzysztof Sarnecki QUEST Change Managers, prezes zarządu

Dzisiejsza dynamika zmian spowodowana jest przez mnogość przyczyn: galopująca technologia, akceleracja przepływu informacji, kakofonia z powodu niekompatybilnych migrujących kultur i wreszcie niespotykane dotąd dysonanse pokoleniowe nawet w homogenicznych środowiskach. Jak skutecznie zarządzać w takiej sytuacji? Kluczem zarządzania w CHAOSIE są upraszczanie i koncentracja na tzw. punktach skupienia oraz przede wszystkim zmiana myślenia na nielinearne. Jaką rolę odgrywać może lub już odgrywa holistyczne myślenie, które prowadzi na poziom TURKUSU? W niezwykle prosty i przejrzysty sposób, pozwalający na zrozumienie tych trudnych konceptów oraz na praktyczne zastosowanie tej wiedzy, zaprezentuje ten ekscytujący i kompleksowy temat twórca pierwszej w świecie nielinearnej V Generacji Sprzedaży – Prezes firmy Quest Change Managers – Krzysztof Sarnecki. A na pewno ostrzeże Uczestników konferencji przed pochopnym zarażeniem się „ideą turkusowej organizacji”!

PRELEKCJA