Harmonogram

8:00 - 8:50 Rejestracja uczestników
8:00 - 8:50 OTWARCIE KONFERENCJI + NETWORKING PRZEMYSŁAW OZGA, REDAKTOR NACZELNY, PRODUCTION MANAGER
9:00 - 9:30 Panel Smart HR
9:30 - 10:10 Wpływ produkcji na marżowość i konkurencyjność produktu oraz koszty funkcjonowania firmy
10:10 - 10:40 Inteligentna automatyzacja i robotyzacja produkcji w dobie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
10:40 - 11:20 Paradygmat Lean - jak przeprowadzać transformację w zmiennym i złożonym otoczeniu produkcyjnym/organizacyjnym.
11:20 - 11:50 PRZERWA NA KAWĘ
11:50 - 12:30 Panel Smart Factory
12:30 - 12:50 Optymalizacja i inteligencja w procesach nowoczesnej produkcji w Industry 4.0.
12:50 - 13:30 Przemysł 4.0 - Nowy paradygmat zarządzania/nowe spojrzenie na sterowanie produkcją.
13:30 - 13:50 Kiedy system ERP już nie wystarcza
13:50 - 14:10 Jak z małego zakładu rzemieślniczego przekształcić się w rynkowego lidera, czyli Defro na drodze do Przemysłu 4.0
14:10 - 14:40 PRZERWA NA KAWĘ
14:40 - 15:10 Produkcja krótkoseryjna - czy to wciąż produkcja, a może już projekt? Praktyczne aspekty zarządzania projekto-procesami
15:10 - 15:30 Jakość i niezawodność – rozwiązania dla przemysłu
15:30 - 16:00 Od Malucha do Mercedesa – Wiedza fundamentem transformacji zakładu produkcyjnego GEMO
16:00 - 16:40 LUNCH
16:40 - 17:10 Transformacja firmy produkcyjnej: od lokalnej efektywności do systemowego usprawnienia
17:10 - 17:40 Milionerzy - czy sukces jest dla każdego?
18:30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI – WRĘCZENIE UPOMINKÓW
17:40 - 18:00 Druk 3D w przemyśle - case studies
18:00 - 18:30 Wiedza transformacyjna 2.0 – budowa kultury organizacji w duchu Lean Management

PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING

Panel Smart HR

Przemysław Ozga redaktor naczelny, Production Manager
Karolina Szyndler Business Manager, Hays Poland
Marek Piekarski kierownik zakładu, GEMO Silesia
Artur Sarnecki Executive Manager

9:00 - 9:30


Wpływ produkcji na marżowość i konkurencyjność produktu oraz koszty funkcjonowania firmy

Artur Sarnecki Executive Manager

9:30 - 10:10


Inteligentna automatyzacja i robotyzacja produkcji w dobie Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Mateusz Amroziński New Projects Specialist, FANUC Polska

10:10 - 10:40


Paradygmat Lean - jak przeprowadzać transformację w zmiennym i złożonym otoczeniu produkcyjnym/organizacyjnym.

Marcin Ruciński Central & South Europe Lean Manager, IKEA Group

10:40 - 11:20


Panel Smart Factory

Krzysztof Fiedler czlonek zarządu, UIBS Teamwork
Przemysław Szuder członek zarządu, Microsoft
Grzegorz Skowronek dyrektor handlowy, UiBS Teamwork
Mateusz Amroziński New Projects Specialist, FANUC Polska

11:50 – 12:30


Optymalizacja i inteligencja w procesach nowoczesnej produkcji w Industry 4.0.

Jarosław Zarychta Business Development Director, Microsoft

12:30 - 12:50


Przemysł 4.0 - Nowy paradygmat zarządzania/nowe spojrzenie na sterowanie produkcją.

Grzegorz Kucia prezes, GetMore Management
Grzegorz Skowronek dyrektor handlowy, UiBS Teamwork

Czy możemy zmienić termin realizacji zlecenia? Czy możemy zmienić zmówioną ilość? Czy mogę zamówić 100 sztuk, a w zasadzie chcę tylko jedną?  Tak chcielibyśmy żebyście to zrobili, ale trochę inaczej. Tak, w fabryce 4.0 to jest możliwe. Kiedy „zwykła” fabryka staje się inteligentna? Jak być 4.0 w realiach polskiej fabryki?

12:50 - 13:30


Kiedy system ERP już nie wystarcza

Aleksander Faleńczyk Senior Sales Manager, PSI Polska

Jak podejmować właściwe decyzje przy rosnącej złożoności procesów produkcyjnych? Jak błyskawicznie reagować na zmiany w produkcji? Jak poprawić terminowość realizowanych zleceń produkcyjnych przy optymalnym wykorzystaniu potencjału mojego zakładu? Inteligentne fabryki efektywnie zarządzają produkcją dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom informatycznym, łączącym zaawansowane funkcje systemów klasy MES, APS i SCADA.

13:30 - 13:50


Jak z małego zakładu rzemieślniczego przekształcić się w rynkowego lidera, czyli Defro na drodze do Przemysłu 4.0

Mariusz Koniuszewski kierownik działu rozliczania produkcji i działu zaopatrzenia, Defro
Sławomir Kuźniak dyrektor ds. zarządzania produktem, BPSC

W latach 2014 – 2015 wartość inwestycji zrealizowanych przez Defro wyniosła ponad 36 mln. Powierzchnia zakładu produkcyjnego już w 2015 roku  przekroczyła 20 000 metrów kwadratowych. Jeszcze kilka lat temu asortyment kotłów CO obejmował 46 indeksów wyrobu gotowego, dzisiaj to blisko 1000 indeksów. Równocześnie ponad dwukrotnie wzrosło zatrudnienie, a spółka zyskała pozycję największego producenta kotłów centralnego ogrzewania w Polsce i jednego w największych w Europie.

Jak efektywnie zarządzać produkcją przy tak dynamicznie rozszerzającym się asortymencie? W jaki sposób pozyskiwać dane pozwalające na rozliczanie kosztów tej produkcji i podejmowanie optymalnych decyzji odnośnie tego co i jak produkować? I co ma do tego system Impuls EVO?

13:50 - 14:10


Produkcja krótkoseryjna - czy to wciąż produkcja, a może już projekt? Praktyczne aspekty zarządzania projekto-procesami

Tomasz Wrzesiewski trener, EY Academy of Business

Zarządzanie produkcją krótkoseryjną oraz jednostkową przechodzi bardzo duże przeobrażenie. Wyzwania stojące przed kadrą menedżerską to kontrola prawidłowości przepływu strumienia pracy, konieczność kolejkowania zleceń, radzenia sobie z konfliktem zasobów (zarówno na poziomie ludzkim, jak i  narzędziowym), ścisłe nadzorowanie deadline’u zlecenia oraz ryzyk związanych z jego realizacją. Są to zagadnienia bardzo ściśle związane z merytoryką zarządzania portfelem projektów, dlatego też podejście przenoszące praktyki, narzędzia i rutyny zarządzania projektami do świata produkcyjnego stały się wymogiem nowoczesnego zarządzania zakładem produkcyjnym. W trakcie prelekcji uczestnicy zapoznają się z warunkami koniecznymi, których spełnienie pozwoli prawidłowo wdrożyć proces zarządzania projekto-procesami w firmie.

14:40 - 15:10


Jakość i niezawodność – rozwiązania dla przemysłu

Damian Jakszuk Service Manager, Hörmann Polska

15:10 - 15:30


Od Malucha do Mercedesa – Wiedza fundamentem transformacji zakładu produkcyjnego GEMO

Marek Piekarski kierownik zakładu, GEMO Silesia

15:30 - 16:00


Transformacja firmy produkcyjnej: od lokalnej efektywności do systemowego usprawnienia

Łukasz Pietraszak TOC Consultant, Flow Consulting
Dawid Turkowicz dyrektor produkcji, Select Comfort

16:40 - 17:10


Milionerzy - czy sukces jest dla każdego?

KamiL Torczewski prezes zarządu, Akademia Białego Kruka

Zapraszam do dyskusji wokół prostego pytania: czy każdy może zostać milionerem? Lub inaczej – czy każdy może odnieść swój wielki sukces?  Będę przekonywał, że tak. I zdradzę jak. Zarówno w temacie wdrażania Lean czy Six Sigma, jak i rzucania palenia. Będzie też o tym, że WIEDZA jest nieco przereklamowana…

17:10 - 17:40


Druk 3D w przemyśle - case studies

Paweł Tudoran Key Account Manager, OMNI3D

17:40 - 18:00


Wiedza transformacyjna 2.0 – budowa kultury organizacji w duchu Lean Management

Przemysław Pruszyński dyrektor zarządzający, Inwido Production

W czasie prelekcji omówione zostaną strategiczne aspekty przeprowadzenia skutecznej transformacji firmy w perspektywie obecnych i nadchodzących wyzwań rynkowych. Na czym się skupić i co musi się wydarzyć, oraz w jakiej kolejności, aby zbudowanie nowej kultury organizacyjnej skończyło się sukcesem. Omówione zostaną aspekty strategiczne i taktyczne założenia powiązane z narzędziami filozofii Lean Management, mające na celu zbudowania kultury efektywności.

18:00 - 18:30