Harmonogram

8:00 - 8:45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
8:45 - 8:50 Otwarcie konferencji, Przemysław Ozga, redaktor naczelny, "Production Manager"
8:50 - 9:40 Kaizen for Business and Human Health – Leader engagement and support for Kaizen
Prof. Bob Emiliani, engineer, researcher, author

Improvement methods are often poorly understood which leads to deficient or infrequent practice as well as diminished results. This keynote talk will expand the understanding of kaizen and how if practiced well, results in the simultaneous improvement of both business health and employee health. The talk will include:
• The drivers of bad business health
• How workplace management affects human health
• Kaizen beyond mere process improvement
• Why leaders resist kaizen
• Leader engagement and support for kaizen
9:40 - 10:10 Inwestycja w robotyzację - pierwszy krok do zysków z produkcji
Mateusz Amroziński, New Technical Specialist, FANUC Polska
10:10 - 10:30 Temat w przygotowaniu
IFS
10:30 - 10:50 Cyfrowa fabryka – niezbędna platforma w czasach digitalizacji przemysłu
Artur Niegrzybowski, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych/Systemy NAVVIS
10:50 - 11:15 PRZERWA KAWOWA
11:15 - 11:55 DEBATA: Zdrowy Gen Transformacji – Zarządzanie Kulturową Zmianą
Przemysław Ozga, redaktor naczelny, czasopismo "Production Manager"; Wojciech Josek, Impel
11:55 - 12:15 Jak wdrażano strategię digitalizacji w zachodnich w firmach produkcyjnych - doświadczenia PwC
Witold Sugalski, dyrektor, PwC

Wiele firm przechodzi proces transformacji wdrażając rozwiązania z obszaru cyfryzacji do swojego modelu działania. Zmiany obejmują między innymi obszar produkcji i utrzymania ruchu.Przed decyzją o digitalizacji warto nakreślić cele jakie mają zostać osiągnięte dzięki jej przeprowadzeniu oraz doprecyzować zakres wdrożenia. Kluczowe jest także wskazanie pozycji jaką chcemy zająć w nowym łańcuchu wartości. Oczywiście, należy bezwzględnie pamiętać, że rozpoczęcie transformacji w firmie jest całościowym programem trwałej przebudowy przedsiębiorstwa i nie należy go traktować go jako pojedynczej inicjatywy lub projektu informatycznego. Podczas prezentacji przedstawimy podejście firm do formułowania strategii w obszarze Industry 4.0 oraz przykłady z rynku pochodzące ze współpracy z Klientami PwC.
12:15 - 12:35 Temat w przygotowaniu
SAGE
12:35 - 13:05 Temat w przygotowaniu
EY ACADEMY OF BUSINESS
13:05 - 13:25 Przedsiębiorstwo produkcyjne w dobie Industry 4.0 - aspekt praktyczny,
Sławomir Kuźniak, Dyrektor ds. Zarządzania Produktem, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.
13:25 - 13:55 PRZERWA KAWOWA
13:55 - 14:15 Zarządzanie produkcją w warunkach dużej zmienności - jak sztuczna inteligencja odpowiada na potrzeby nowoczesnej fabryki w dobie wymagań stawianych przez Przemysł 4.0.
Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy, UIBS Teamwork Sp. z o.o.
14:15 - 14:50 Czy stać Cię na usprawnianie? - dowiedz się jak usprawniać jeszcze efektywniej
Tomasz Król, trener, konsultant, inspirator, dyrektor zarządzający, Instytut Doskonalenia Produkcji

Prowadzący opowie:
• Czy usprawnianie kosztuje?
• Za co nie warto płacić konsultantom?
• Czy można być efektywnym on-line?
14:50 - 15:40 OBIAD
15:40 - 16:10 PARTNER
16:10 - 16:40 Technologiczna siła ognia – jak transformować produkcję w kierunku Przemysłu 4.0
Marcin Błasiak, Head of Digital Transformation, Pratt&Whitney

 

Wkrótce przedstawimy kolejne tematy!

PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING