PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING

Partnerstwo w zespole - drogą osiągania celów

Grzegorz Czudaj dyrektor HR, Kler
Arkadiusz Andrzejczak prezes, DFM

Tylko „zgrany” zespół jest w stanie wykonać najcięższe i niemożliwe na początku zadania. W Grupie KLER poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej jak również połączenie doświadczonych, długoletnich pracowników i pracowników młodych, dopiero co wchodzących na rynek pracy, stworzyliśmy zespoły, które dużo lepiej radzą sobie z zadaniami i problemami stawianymi przed nimi. To wszystko przyczyniło się do osiągnięcia synergii działań powstałych zespołów, co w konsekwencji przełożyło się na lepszą efektywność i współpracę zespołów w osiąganiu wyznaczonych celów.

PRELEKCJA


Finansowanie innowacji - kluczowy okres przed nami

Jacek Zimoch starszy menedżer PwC, Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg
Beata Cichocka-Tylman dyrektor PwC, Zespół Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg

Najbliższe dwa lata to okres, w którym polskie przedsiębiorstwa pełnymi garściami będą mogły korzystać jeszcze z dotacji, szczególnie w zakresie B+R. Nowa perspektywa finansowa będzie oferowała już zdecydowanie mniejsze możliwości. W czasie prezentacji, eksperci PwC przedstawią dostępne źródła finansowania projektów innowacyjnych ale również wskażą instrumenty, które funkcjonowały będą w dłuższym okresie i dostępne będą dla wszystkich przedsiębiorców.

PRELEKCJA


Turkusowe organizacje - nowoczesne metody zarządzania

Marek Wzorek współzałożyciel/CEO, ecoCoach

PRELEKCJA


„Taki mamy standard”, czyli o tworzeniu kanonów pracy słów kilka

Aleksander Doliński młodszy menedżer procesu, LG Chem Energy

Standaryzacja pracy należy do jednej z podstawowych zasad Lean Manufacturing. To właśnie dzięki niej łatwiej możemy obserwować procesy, mierzyć je, zauważać oraz korygować odstępstwa. Często bardzo błędnie standaryzacja jest kojarzona ze sztywnością oraz biurokracją, podczas gdy wprowadzona i poprawnie stosowana może dostarczyć wielu korzyści. Odpowiednie wdrożenie standardów pracy w przedsiębiorstwie pozwoli na opisanie największego elementu jego działalności jakim niewątpliwie jest codzienna praca.

PRELEKCJA


Integracja: człowiek i maszyna. Jak doskonalenie operacyjne i technologia wpływają na wzrost produkcji, dochodów i dobrostanu

Giuseppe Ravazzolo Chief Executive Officer, WTCO Polska

Obecnie we wszystkich branżach gospodarki mówi się o Przemyśle 4.0. Nie zawsze jest jednak jasne, co ta nowa rewolucja przemysłowa oznacza, jak wpłynie na stan obecny i jak wiele wartości dodanej może wykreować dla procesów na poszczególnych etapach. Dlatego chcielibyśmy przedstawić kilka praktycznych przykładów tytułowych integracji – począwszy od tych na poziomie podstawowym aż po najbardziej skomplikowane. Wszystkie one mają na celu wykreowanie wartości lub zmniejszenie strat, gdyż TECH + OPEX + Rozwój Osobowy Człowieka = Sukces.

PRELEKCJA


Praktyka skutecznego zarządzania projektem innowacyjnym. Agile, klasycznie a może inaczej? Trzecia droga.

Tomasz Wrzesiewski trener, EY Academy of Business

Zarządzanie projektem w skrócie polega na osiąganiu korzyści, które nie są spełniane w momencie rozpoczynania prac. Projekty innowacyjne są natomiast projektami, w których trudno jest precyzyjnie oszacować rezultaty oraz czas osiągnięcia planowanych przez nas celów. Obecnie coraz większą popularność w Polsce zdobywa podejście/filozofia zwinna – AGILE, polegająca na dzieleniu projektów na małe części i dowożeniu, testowaniu i wdrażaniu ich części oraz względnie dużej swobodzie w zakresie wyboru elementu, nad którym w danym momencie pracuje zespół projektowy. Teoretycznie, podejście AGILE powinno być doskonale dopasowane do potrzeb zarządzania projektem innowacyjnym. Z praktycznego punktu widzenia ma jednak pewne mankamenty, które trzeba uwzględnić i zniwelować, by skutecznie zarządzać tego rodzaju przedsięwzięciami. W trakcie wystąpienia ekspert EY Academy of Business, Tomasz Wrzesiewski, przedstawi propozycję trzeciej drogi – jak w praktyce skorzystać z dorobku zarówno zwinnego, jak i klasycznego zarządzania.

PRELEKCJA


Od wizji do oczekiwanych efektów produkcyjnych - praktyczne możliwości zastosowania robotów przemysłowych na liniach produkcyjnych

Mateusz Amroziński New Projects Specialist, FANUC Polska

Filozofia twórców koncernu FANUC opiera się na przekonaniu, że produkcja wymaga niezawodnych maszyn i narzędzi. Dlatego FANUC od ponad 60 lat zajmuje się udoskonalaniem swoich produktów, a także nieustannym kreowaniem innowacji, które pozwalają optymalizować procesy produkcji. Tematem prezentacji firmy FANUC będą inteligentne technologie m.in. roboty i obrabiarki przemysłowe, systemy sterowania CNC oraz opcje specjalne stworzone w celu wsparcia producentów w procesie transformacji obecnych fabryk w fabryki przyszłości, gotowe do funkcjonowania w dobie Przemysłu 4.0. FANUC na własnym przykładzie pokaże, że robotyzacja produkcji toruje szeroką drogę do sukcesu, a roboty przemysłowe są doskonałym narzędziem w rękach kreatywnych ludzi, którzy są gotowi by wykorzystać mechanicznych pracowników w celu poprawy wydajności i jakości produkcji, skrócenia jej czasu oraz zwiększenia opłacalności.

PRELEKCJA


Zarządzanie layoutem fabryki w 3D

Sławomir Hemerling-Kowalczyk prezes zarządu, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych

PRELEKCJA