Regulamin uczestnictwa w konferencji

Warunki uczestnictwa w konferencjach Production Manager Meetings:

§ Udział w konferencji jest bezpłatny dla menedżerów sektora produkcji

§ Dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcji jest płatna – koszt udziału wynosi: 1100 pln netto/os
(mianem dostawców są określane wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom produkcyjnym)

§ Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i przynależności branżowej Uczestników

§ Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu faktury za uczestnictwo w konferencji, wystawionej po spotkaniu przez organizatora

§ ­Rezygnacje z udziału są przyjmowanie w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania
W przypadku nieodwołania uczestnictwa, firma jest zobowiązana ponieść pełne koszty – dotyczy dostawców usług i rozwiązań dla sektora produkcyjnego

§ Do 3 dni przed spotkaniem można podać nazwisko osoby, która pojawi się w zastępstwie za zgłoszoną osobę

§ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy