Leadership Kaizen beyond Lean for transforming organizations

– Jun Nakamuro, Executive Director of Enna / TPS and Leadership Coach

– Collin McLoughlin, President, Enna Corporation

 

 Co zrobić, żeby twój Lean nie upadł?

– Przemysław Rychlewski, członek zarządu, PrimLean

Prelekcja będzie traktowała o zarzadzaniu zmianą w transformacji kulturowej Lean. Zbyt często jesteśmy bowiem świadkami jak wdrożone narzędzia leanowe „umierają” z powodu rotacji kadry (brak szkoleń, brak kultury ciągłego doskonalenia), braku kalibracji czy też orientacji na kulturę organizacyjną firmy lub w związku ze zmienią punktu widzenia zarządu (brak strategii rozwoju powiązanej z doskonałością operacyjną – Lean).

 

  Spójrz na całość z perspektywy klienta i stwórz czytelną drogę do osiągnięcia celu

– Rafał Wojciech Bernatek, trener, EY Academy of Business

 

Wkrótce przedstawimy kolejne tematy!

PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING