Think divers

– Adam Szablewski, Program Manager Pneumatic Systems, Faurecia Automotive Seating
– Magdalena Smolarska, Group Country Poland Management Development Manager, Faurecia Poland

Różnorodność dzisiaj jest już faktem i nie jest to chwilowa moda czy fanaberia. Musimy sobie zdać sprawę, że obecnie zarządzanie różnorodnością staje się kluczowe w erze walki o talenty, co jednocześnie zwiększa elastyczność organizacji w reagowaniu na zmiany otoczenia. Firma Faurecia podążając za realizacją polityki różnorodności skupia się na budowaniu zespołów, w których znajdują się ludzie posiadający różne punkty widzenia, pochodzący z różnych kultur, są różnej płci, w różnym wieku, reprezentują różne pokolenia, etc. W tej strategii Faurecia stara się w pełni wykorzystać ich potencjał, umiejętności i zdobyte doświadczenia. Podążając właśnie w kierunku kreowania kultury różnorodności możemy zacząć spodziewać dodatkowych zysków w postaci wymiernych korzyści biznesowych oraz wpływu na rozwój i innowacyjność organizacji. Mówić wprost – Faurecia stanowi doskonały dowód na to, że różnorodność się opłaca.

 

Technologiczna siła ognia – jak transformować produkcję w kierunku Przemysłu 4.0

– Marcin Błasiak, Head of Digital Transformation, Pratt&Whitney

 

Gemba Makes the Profit (GMP) – hala produkcyjna (gemba) jako miejsce efektywnego podnoszenia zysków firmy.

– Takahira Satoru, prezes ATML Polska

 

Pielęgnuj słonie i tnij święte krowy

– Tomasz Król, dyrektor zarządzający, Instytut Doskonalenia Produkcji

Rzecz o tym, by nie odpuszczać w dążeniu do perfekcji, a także odważnie odrzucać zbędny balast i zmieniać paradygmaty. Gdy radar zdrowego rozsądku zasygnalizuje nieprawidłowość, należy natychmiast nakierować działa na cel i bezwzględnie zniszczyć głupotę. Ona w przyszłości może pogrążyć organizację, dlatego stanowiska radarowe powinny obsługiwać słonie

 

Kompleksowa obsługa produktów wielowariantowych w systemie ERP
– Krzysztof Skowronek, Presales Consultant, proALPHA Polska

 

Współpraca na linii robot – człowiek – wykorzystanie efektu synergii dzięki symbiozie technologii i kompetencji pracowniczych.

– Volkswagen

 

Temat w przygotowaniu
– Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes zarządu, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych

PROGRAM PRODUCTION MANAGER MEETING